Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK Hässleholm
Välkommen till
Gamla IFK:are

Fredagsfika på klubbis.
Det viktigaste för denna förening är inte alla aktiviteter utan vår gemensamma fika om fredagarna.

Här samlas vi varje fredag mellan kl. 09.30 – 11.30 för en eklare fika (frallor med tillbehör för 20 SEK) och pratar om högt som lågt med mycket fokus på fotboll av förklarliga skäl.

Detta gäller varje fredag med undantag av s.k. röda dagar och aftnar samt ett uppehåll på sommaren mellan vår- och höstsäsong i serien.


 

IFK:s Tipsbolag.
 Sedan några år så har Gamla IFK:are ett rullande tipsbolag, där några experter turas om att ”tippa 13 rätt”.

De som är intresserade av att var med under minimum 1 år kan vända sig till styrelsen för att få reda på hur upplägget ser ut och vad det skulle kosta att vara med.

IFK:s Målklubb.
Denna aktivitet, som ligger under Gamla IFK:ares ansvar, bygger på att de som är med i målklubben stöttar IFK med 10 SEK per gjort mål (dvs. A-lagets gjorda mål innevarande år).

En populär aktivitet i samband med Målklubben är julbordet på klubbis, där det dessutom lottas ut ett antal vinster baserat på målklubbsmedlemsnumret.

De som vill ha mer information och ev. är intresserade av att bli medlem kan vända sig till styrelsen.

Inget datum fastställt för målklubbsfesten 2017 (får återkomma med det) men den brukar vara i skarven november-december.

 
NÄTVERKSMEDLEMMAR